Kniha 3

Černá, M.:
Dějiny výtvarného umění

cena 235 Kč OBJEDNAT

Formát B5, 236 s., ilustrace, 7., vydání, 2019, ISBN 978-80-85970-93-7

Přehledný vývoj historie umění od pravěku po současnost. Obsahuje aktualizovaný výběr našich
a zahraničních muzeí a galerií, terminologický slovníček, slovníček výslovnosti, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací lidové architektury a kulturních památek v České republice podle slohů apod.
Učebnici mohou využívat všechny druhy SŠ a VOŠ.

Mráz, B.:
Dějiny výtvarné kultury 1

cena 230 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 184 s., ilustrace, 6. vydání, 2008, 978-80-85970-97-5

Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické chronologické tabulky, přehledy bohů a světců, terminologický slovníček a rejstřík.
Určeno pro SŠ, VOŠ a VŠ.

Kniha 2
Kniha 3

Mráz, B.:
Dějiny výtvarné kultury 2

cena 230 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 210 s., ilustrace, 3. vydání, 2008, ISBN 978-80-85970-61-6

Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou dějiny umění Indie, Číny a Japonska. Učebnice je opět bohatě ilustrována a vybavena chronologickými historickými tabulkami, terminologickým slovníčkem, rejstříkem.
Určeno pro SŠ, VOŠ a VŠ.

Mráz, B.:
Dějiny výtvarné kultury 3

cena 250 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 220 s., ilustrace, 4. vydání, 2021, ISBN 978-80-85970-99-9

Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus. Součástí publikace je přehled vývoje umění Afriky a předkolumbovské Ameriky. Učebnice uzavírají chronologické tabulky, terminologický slovníček a jmenný rejstřík.
Určeno pro SŠ, VOŠ a VŠ.

Kniha 4
Kniha 3

Mráz, B.:
Dějiny výtvarné kultury 4

cena 265 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 198 s., ilustrace, 2. vydání, 2011, ISBN 978-810-85970-73-9

Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost. Sleduje další vývoj směrů vzniklých před rokem 1914 a uvádí nové směry a proudy až do 90. let 20. století, včetně vývoje designu a užitého umění. Součástí učebnice jsou chronologické tabulky, terminologický slovníček, jmenný rejstřík a seznam použité literatury ke všem 4 dílům.
Určeno pro SŠ, VOŠ a VŠ.

Černá, A. - Sedláková, D.:
Obrázkový slovníček. Slohová období, základní výtvarné prvky vybavení interiéru kostela

cena 62 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 40 s., 1. vydání, 2001, ISBN 80-85970-34-1

Nezbytná pomůcka pro ZŠ, SŠ, gymnázia, Policejní akademie, Celní školy aj. Přináší základní informace o slozích od románského po empír s obrázky hlavních architektonických prvků, doplněné o přehled základního vybavení kostela včetně fotografií.

Kniha 4
Kniha 3

Staněk, M. - Linc, R.:
Technika figurální kresby

cena 399 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 216 s., černobílé i barevné ilustrace, 2. vydání, 2002, ISBN 80-85970-40-6

Učebnice určená pro praktickou výuku kresby na výtvarných školách je nezbytnou pomůckou pro správně postavenou kresbu či malbu postavy. Publikace je rozdělena na teoretickou a kresebnou část, tj. na metodiku figurální kresby a anatomii pro výtvarníky. Obě části obsahují mimo názorných kreseb i odborný výklad výtvarníka a lékaře.
Určeno pro VŠ, VOŠ, přípravné a odborné kurzy aj.

Černá, M.:
Gotická architektura.
Evropské kulturní dědictví

cena 125 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 116 s., ilustrace, pevná vazba, 1. vydání, 2005, ISBN 80-85970-46-5

První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik. Svou koncepcí unikátní publikace je doplněna slovníčkem odborných výrazů a jmenným rejstříkem.
Vhodné pro všechny typy středních škol a gymnázií, případně i pro nejvyšší ročníky ZŠ.

Kniha 4
Kniha 3

Maxová, I.:
Antigraffiti. Ochrana kamene

cena 109 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 68 s., obr., tabulky, grafy, 1. vydání, 2007, ISBN 978-80-85970-56-2

Publikace se zabývá problémem poškozování památkově chráněných staveb graffiti a jeho prevencí – ošetřováním porézních stavebních hmot antigraffiti nátěry. Shrnuje výsledky pozorování vlastností různých antigraffiti prostředků podle normovaných kritérií.
Určeno studentům oborů se zaměřením na restaurování památek, restaurátorům stavebních památek, chemikům technologům a subjektům zabývajícím se památkovou péčí.

Kolektiv:
Péče o architektonické dědictví. 1. díl
Vývoj a východiska památkové péče, její právní ukotvení a ekonomické přístupy

cena 450 Kč nová cena 225 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 202 s., ilustrace, 1. vydání, 2008, ISBN 978-80-85970-59-3

Úvodní díl sborníku sleduje péči o stavební a umělecké památky převážně z teoretického, uměleckohistorického a historického hlediska. Doplněn je statěmi týkajícími se současné právní úpravy památkové péče, její ekonomiky a managementu s citacemi platných právních ustanovení
a vyhlášek. Do sborníku přispěli přední odborníci a pedagogové
(V. Czumalo, J. T. Kotalík, V. Nejedlý, P. Štoncner, M. Zídek, E. Dufková), kteří se danou problematikou dlouhodobě teoreticky i prakticky zabývají.
Určeno studentům se zaměřením na restaurování památek a péči o kulturní památky, zejména VŠ, VOŠ a nástavbových kurzů.

Kniha 4
Kniha 3

Kolektiv:
Péče o architektonické dědictví 2. díl
Materiálová charakteristika stavebních hmot a péče o ně

cena 420 Kč nová cena 210 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 180 s., ilustrace, barevná fotografická příloha, 1. vydání, 2008, ISBN 978-80-85970-62-3

Na první, převážně teoretický díl sborníku navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického. Je věnován třem skupinám nejvíce používaných materiálů – silikátovým hmotám, dřevu a kovům, jejich charakteristice, využití, formám jejich ohrožení i možnostem a způsobům jejich restaurování. Rovněž druhý díl sborníku zpracoval kolektiv renomovaných odborníků a pedagogů (I. Maxová, M. Pacáková, P. Novák, J. Děd, D. Vojtěch, I. Kučerová).
Určeno pro studenty VŠ, projektanty, architekty, památkáře, památkové objekty, státní správu, nástavbové kurzy aj.

Kolektiv:
Péče o architektonické dědictví 3. díl
Urbanismus historických sídel
a historické stavební konstrukce
a materiály

cena 549 Kč nová cena 270 Kč OBJEDNAT

Formát A4, 408 s., barevná příloha, 459 čb. obr. v textu, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-85970-67-8

Třetí díl sborníku zahrnuje dvě oblasti péče o architektonické dědictví. Je to jednak urbanistický vývoj měst a vesnic a péče o tato sídla z hlediska legislativního, územně-správního, metodického a koncepčního a jednak historické materiály a konstrukce a péče o ně včetně metod jejich oprav a konzervace. Na třetím dílu se podíleli přední odborníci z oblasti památkové péče Karel Kibic, Karel Kuča, Vladimíra Rákosníková, Miloš Solař, Jiří Škabrada a Jan Vinař.
Určeno studentům se zaměřením na restaurování památek a péči o kulturní památky, zejména VŠ, VOŠ a nástavbových kursů, dále projektantům, architektům, památkářům, pracovníkům památkových objektů a státní správy aj.

Kniha 4

Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce
Zelená linka: 800 103 203, e-mail: ucebnice@euromedia.cz