Kniha 1

Maťátko, J.:
Elektronika

cena 299 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 362 s., 293 obrázků a tabulek, 5., doplněné a upravené vydání, 2008, ISBN 978-80-85970-64-7

Učebnice popisuje metody řešení elektrických obvodů, obecné vlastnosti základních pasivních součástek i jejich jednoduchých kombinací a chování těchto součástek v obvodech střídavého proudu. Dále se věnuje principům činnosti a vlastnostem polovodičových diod a různých druhů tranzistorů a vysvětlení činnosti a provedení některých typů laserů. Nově je doplněna kapitola
o elektronických zobrazovacích jednotkách (LCD, plazmové a dotykové obrazovky). Publikace plní i funkci užitečné technické příručky.
Určeno pro výuku ve 2. a 3. ročníku oborů elektronika, elektronická zařízení na SŠ, vhodná pro přípravu k maturitě.

Kantnerová, I.:
Sbírka příkladů z číslicové techniky

cena 180 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 272 s., návodná schémata a tabulky, 1. vydání, 2010, ISBN 978-80-85970-66-1

Sbírka příkladů je zaměřená na praktické zvládnutí jednoduchých příkladů z převodů
a aritmetických operací v číselných soustavách a návrhů řešení logických kombinačních
a sekvenčních obvodů. Je koncipována způsobem, který umožňuje důkladné procvičení probírané látky na větším počtu řešených úloh. To umožňuje získání jistoty při použití základních pravidel
a zákonů pro navrhování i složitějších logických obvodů. Každá kapitola je zakončena kontrolním cvičením a doplněna výsledky, které pomáhají nejen při procvičování ve škole, ale především při samostatném studiu.
Určeno pro SŠ, VOŠ, ale i pro SOU elektrotechnická.

Kniha 2

Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce
Zelená linka: 800 103 203, e-mail: ucebnice@euromedia.cz