Mervart, M. - Vacková, P.: Dopravní obory v cestovním ruchu

Mervart, M. - Vacková, P.:
Dopravní obory v cestovním ruchu

cena 159 Kč OBJEDNAT

112 s., 1. vydání 2019, ISBN 978-80-85970-94-4

Publikace se zabývá všemi druhy dopravy a jejím využitím pro cestovní ruch. Dále se věnuje materiálně-technickému zajištění dopravy, tarify, logistikou osobní dopravy, navigačními a komunikačními systémy a atraktivitami dopravy jako motivu cestování.
Určeno pro studenty VŠ a VOŠ.

Linderová, I.:
Cestovní ruch. Teoretická a právní východiska

cena 229 Kč OBJEDNAT

248 s., 1. vydání, ISBN 978-80-85970-86-

Učebnice probírá vznik a základní podmínky vývoje cestovního ruchu, jeho podstatu, typologii a funkce, charakteristiku základních složek cestovního ruchu, organizaci cestovního ruchu v ČR, marketing v cestovním ruchu, harmonizaci právních norem v cestovním ruchu v rámci EU, mezinárodní organizace cestovního ruchu apod. Významně se podílí zpracování právních požadavků na poskytování služeb cestovního ruchu.
Určeno pro studenty VOŠ a VŠ a dále pro kursy průvodce CR.

Linderová, I.: Cestovní ruch. Teoretická a právní východiska
Švarcová, M.: Základní principy marketingu

Švarcová, M.:
Základní principy marketingu

cena 259 Kč OBJEDNAT

272 s., 1. vydání, ISBN 978-80-85970-87-6

Publikace má napomoci v orientaci v marketingové terminologii a pochopit podstatu a význam marketingu v podnikání v tržním a dynamicky se měnícím prostředí. Marketing je objektivně nutná metoda řízení firem a je charakterizována nejen v makroprostředí, ale i mikroprostředí, ve vztahu k nezbytnému výzkumu a praktickému využití marketingového mixu. Důraz je kladen i na rozdíly v propagaci produktu.
Určeno pro studenty bakalářského studia.

Kaňka, M. – Malec, L.:
Učebnice kvantitativních metod

cena 275 Kč OBJEDNAT

Formát B4, 262 s., 2., upravené a doplněné vydání, 2012, ISBN 978-80-85970-76-0

Učebnice pro potřeby aplikace kvantitativních metod v oblasti ekonomických oborů, zejména pro uplatnění kvantitativního vyjádření vývoje ekonomických ukazatelů, modelování ekonomických skutečností a statistické metody využívané při analýzách pro potřeby rozhodování. Při koncipování učebnice byla obtížnost a složitost problematiky přizpůsobena i začátečníkům.
Určeno pro studenty VŠ ekonomického zaměření.

Kaňka, M. – Malec, L.: Učebnice kvantitativních metod
Oliveriusová, J.: Nástin dějin kultury

Oliveriusová, J.:
Nástin dějin kultury

cena 169 Kč OBJEDNAT

Formát B5, 154 s., 2. vydání, 2012, ISBN 978-80-85970-75-2

Přehled vývoje kultury v dějinách s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu, s akcentem na vývoj architektury a zdůraznění charakteristických znaků utváření životního prostředí s vývojem společnosti.
Určeno pro studenty VŠ, VOŠ, SŠ.

Horáková Helena:
Marketingové strategie

cena 182 Kč OBJEDNAT

104 s., 1. vydání 2014, ISBN 978-80-85970-81-4

Publikace pomáhá porozumět marketingu, který vidí jako dynamickou disciplínu v dnešním proměnlivém prostředí, kde je dostatek nejrůznějších produktů, ale "nedostatek" zákazníků. Snaží se poznat a pochopit marketing jako koncepci, která se nebrání novým způsobům myšlení inspirovaným rychle se vyvíjejícími trhy. Nenabízí proto jen strohý teoretický výklad, ale předkládá podněty k zamyšlení a diskusi.
Publikace je určena studentům oboru, ale i manažerům, kteří již danou profesi vykonávají,
a podnikovým pracovníkům majícím k praxi strategického marketingového řízení blízko.

Horáková Helena: Marketingové strategie
Jana Oliveriusová:  Kulturní cesty - s historickými zastaveními v české republice

Jana Oliveriusová:
Kulturní cesty - s historickými zastaveními v České republice

cena 142 Kč OBJEDNAT

104 s., 1. vydání 2014, ISBN 978-80-85970-84-5

Záměrem publikace je upozornit na specifika památkového a uměleckého cestovního ruchu a úlohu průvodce v něm. Dále si klade za cíl chronologicky představit jednotlivé slohy a směry ve vztahu k jejich vývoji, ale především ke společenským poměrům a každodennosti obyvatel.
Určeno studentům a pracovníkům v cestovním ruchu.

Benešová Petra, Kruisová Hana
Zdravotně orientovaný cestovní ruch

cena 279 Kč OBJEDNAT

400 s., 1. vydání, ISBN 978-80-85970-85-2

Učebnice se zabývá základním vymezením tohoto specifického druhu cestovního ruchu, zejména s přihlédnutím k jeho významu a vazbám na národní hospodářství a regiony aj. Druhá část publikace je zaměřená na problematiku chování subjektů působících v oblasti zdravotně orientovaného ruchu při organizaci, řízení, tvorbě produktu a kvality léčebných lázeňských, wellness a medicínských služeb. Seznamuje se současnými trendy.
Určeno pro studenty VŠ, VOŠ.

Benešová Petra, Kruisová Hana: Zdravotně orientovaný cestovní ruch