Knihy

Nakladatelství IDEA SERVIS

působí na knižním trhu od roku 1990 a je vlastněno třemi fyzickými osobami. Zabývá se vydáváním učebnic a odborných publikací pro střední, vyšší a vysoké školy a odbornou veřejnost. Postupně si vybudovalo pozici nakladatelství profilovaného na problematiku cestovního ruchu, kterou stále aktualizuje a rozšiřuje. Dalšími okruhy ediční činnosti nakladatelství jsou výtvarné umění a památková péče, které jsou s cestovním ruchem velmi úzce svázány. Při své činnosti a výběru kmenových autorů dbá nakladatelství na zastoupení fundovaných odborných
a vědeckých pracovníků a na recenzování učebnic a odborných publikací.

KontaktSkripta objednávejte výhradně: Centrum učebnic, s. r. o., Ostrovní 30, Praha 1 – Nové Město, e-mailem obchod@centrumucebnic.cz, tel.: 224 931 265, prodejní doba: po-čt 10–18 h, pá 10–17 h.