Knihy

Nakladatelství IDEA SERVIS

působí na knižním trhu od roku 1990 a je vlastněno třemi fyzickými osobami. Zabývá se vydáváním učebnic a odborných publikací pro střední, vyšší a vysoké školy a odbornou veřejnost. Postupně si vybudovalo pozici nakladatelství profilovaného na problematiku cestovního ruchu, kterou stále aktualizuje a rozšiřuje. Dalšími okruhy ediční činnosti nakladatelství jsou výtvarné umění a památková péče, které jsou s cestovním ruchem velmi úzce svázány. Při své činnosti a výběru kmenových autorů dbá nakladatelství na zastoupení fundovaných odborných
a vědeckých pracovníků a na recenzování učebnic a odborných publikací.

Kontakt

 • Správce konsorcia:

  Jan Fischer
  M. Horákové 90, Praha 7, 170 00
  Telefon: 602 331 233
  Mail: idea.fischer@email.cz

 • Členka konsorcia:

  Ing. Hana Kruisová
  Osadní 31, 170 00 Praha 7
  Telefon a fax: 731 118 039
  Mail: kruisova.hana@seznam.cz

 • Členka konsorcia:

  Mgr. Jitka Míšková
  Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
  Telefon: 603 507 994
  Mail: jmiskova@email.cz

Distributor publikací je Euromedia – knižní distribuce
Zelená linka: 800 103 203, e-mail: ucebnice@euromedia.cz
Výhradní distributor skript je Centrum učebnic., www.centrumucebnic.cz